Regulamin forum Windows10.pl

Awatar użytkownika
net
Administrator
Posty: 9
Rejestracja: 01 sty 2019, 13:01

01 sty 2019, 20:20

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin forum windows10.pl określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi na stronie internetowej windows10.pl.
2. Usługa o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez firmę G10.pl Outsourcing IT z siedzibą w Radomiu, zwany dalej administratorem danych osobowych.
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Forum treści. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Z forum mogą korzystać wszyscy użytkownicy bez przedziału wiekowego.
5.Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które podał podczas rejestracji. Również ma prawo do edytowania, zmian i usuwania danych z forum windows10.pl zgodnie z RODO.
6. Użytkownicy dodający do forum treści akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać pod rygorem zbanowania konta użytkownika.
7.Administrator forum zachowuje prawo do uniemożliwieniu dalszego korzystania ze strony w każdym momencie ze względów technicznych lub na skutek łamania regulaminu przez Użytkownika.
8.Administrator nie ma obowiązku rozpowszechniania za pośrednictwem forum treści dostarczonych przez Użytkownika.
9.Administrator zachowuje sobie prawo do moderowania forum i redagowania treści komentarzy(zmiany treści wypowiedzi). Z tego powodu użytkownik nie może występować z roszczeniami finansowymi do ekipy forum lub użytkowników forum.
10.Użytkownik może zaprzestać w każdym czasie jego użytkowania przez co nie pozbawia administratora forum do korzystania z całej treści wstawionej na forum przez danego użytkownika.

§2 Zasady korzystania z Forum

1.Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu forum i obowiązujących przepisów prawa na forum Windows10.pl
2.Użytkownicy nie mają prawa publikować treści, którymi nie są właścicielami i zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich.
3.Zabrania się na tle forum publikowania treści niezgodnych z Polskim prawem, między innymi:
- Naruszania dóbr osobistych osób trzecich
- Zachęcania innych użytkowników do popełnienia przestępstwa
*zniesławienia lub pomówienia
- Wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej
- Wzywania na tle forum do przemocy i agresji na tle forum
- Zabrania reklamowania i propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków czy pornografii
- Rozpowszechnia treści reklamowych i promocyjnych bez zgody i wiedzy Administratora forum
- Naruszania praw forum windows10.pl - firmy G10.p Outsourcing IT - co może skutkować konsekwencje prawne z powództwa cywilnego wobec użytkownika.
- Umieszczania linków reklamowych na forum
- Umieszczenia danych zawierających wirusy komputerowe lub inne rozwiązania niszczące systemy komputerowe i urządzenia.
- Umieszczania wulgaryzmów, treści obraźliwych.
4.Forum jest rozpowszechnianie w języku Polskim. Dlatego użytkownicy forum są zobowiązani do używania polskich liter przy tworzeniu komentarzy, a także stosowania wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach
5.Użytkownicy zobowiązani są do publikowania treści w danej kategorii lub w wątku. W przypadku stwierdzenia przez administratora, że dana treść są niezgodne z danym wątkiem. Moderator może taką treść przenieść lub skasować bez żadnych konsekwencji prawnych ze strony użytkownika wpisu.
6.Publikowanie informacji handlowych (reklam) bez pisemnej zgody administratora forum jest zabronione.
7.Wszystkie treści duplikowane lub powtarzające się na forum, moderator może je skasować bez konsekwencji prawnych ze strony użytkownika.
8.Zabrania się użytkownikom zadawania pytań na forum wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na inny kanał porozumiewania się ma odległość.
9.Forum jest przeznaczone do otwartej wymiany informacji i jest dostępy dla każdego.

§3 Prawa autorskie

1.Użytkownik zobowiązany jest do rozpowszechniania za pośrednictwem forum wyłącznie treści własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się wypowiedzią innego użytkownika internetu, wtedy jest zobowiązanych do podania cytatu skąd została treść pobrana.
2.Użytkownik za świadczenie usług dostępu do forum upoważnia administratora do korzystania z Utworów użytkownika bez ograniczeń czasowych.

§4 Postanowienia końcowe

1.Administrator forum G10.pl Outsourcing IT nie odpowiada za treści publikowane na forum przez użytkownika.
2.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność wobec firmy G10.pl Outsourcing IT i osób trzecich za zamieszczone na forum wypowiedzi naruszające prawa.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Administrator zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4.Administrator forum zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych osobowych użytkownika na żądania wszystkich organów ścigania.
5.Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowaniu.
6.Wszystkie sprawy związane z forum użytkownik może zgłaszać przez formularz kontaktowy, w dziale pytanie do administracji forum lub na adres mailowych admin{małpa}windows10.pl
7.G10.pl Outsourcing IT może czasowo zawiesić działalność forum bez podania przyczyny przez co użytkownik nie może rościć sobie praw do roszczeń finansowych.
8.Wchodząc na forum windows10.pl akceptujesz całkowicie regulamin forum.
9.Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez poinformowania użytkowników o tym fakcie. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.
10.Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania, wraz z dalszymi zmianami.
Zablokowany